Конкурс: Най-красивата абитуриентка 2017

47
Надежда Иванова, ДФСГ "Интелект" гр. Плевен | oт: Bojidar64@outlook.com (21 сн.)