Конкурс: Най-красивата абитуриентка 2017

96
Мила Кирякова, 133 "А.С. Пушкин" | oт: Miniki1@abv.bg (2 сн.)