Конкурс: Моят приятел

81
Дивото зове | oт: Spaghetti (5 сн.)