Конкурс: Моят приятел

80
Дивото зове | oт: Spaghetti (5 сн.)