Конкурс: На пистата

14
И пеша е приятно.... | oт: BVMunchausen (5 сн.)