Конкурс: Най-красивата абитуриентка 2017

41
Ева Федя Георгиева от НПМГ | oт: Антоанета Каръмчева (49 сн.)