Конкурс: Заедно под лъчите

168
нашето море | oт: Пенка Павлова (9 сн.)